اخبار گروه

نمایش # 
عنوان کلیک ها
کسب عنوان استاد برتر آموزشی در دهمین جشنواره شهید مطهری 89
کسب عنوان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کميته تخصصي علوم بهداشتي 209
دريافت لوح تقدير و سپاس در سه سال پياپي توسط اعضاي گروه انگل شناسي در جشنواره آموزشي شهيد مطهري. 95
کسب عنوان گروه برتر دانشکده پزشکي در ششمين جشنواره آموزشي شهيد مطهري. 91
فراخوان دومین کنگره بین المللی و چهارمین کنگره قارچ شناسی پزشکی ایران:از آزمایشگاه تا بالین. 119
جایزه نوبل پزشکی 2015 نصیب انگل شناسی شد. 113
کسب بالاترین سهم در امتیاز ارزشیابی مرکز تحقیقات سالک در سال 93 توسط جنای آقای دکتر عبدالمجید فتی. 109
کسب مقام کارشناس برگزیده کشوری در چهارمین جشنواره حکیم جرجانی توسط دانشجوی کارشناسی ارشد گروه.. 102
کسب مقام پوستر برتر توسط خانم شادی رحمانی دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی گروه در ششمین همایش دانشجویان تحصیلات تکمیلی و دومین همایش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی مشهد... 120
برگزاری دهمین کنگره میکروبیولوژِی ... 118

صفحه2 از2