کسب عنوان سایت برتر در دهمین جشنواره شهید مطهری

در دهمین جشنواره شهید مطهری در اردیبهشت 96 از گروه انگل شناسی و قارچ شناسی در آیتم سایت برگزیده تجلیل به عمل آمد

و از زحمات سر کار خانم دکتر فریبا برنجی عضو هیئت علمی و مسئول سایت گروه و خانم مرسده شهرکی کارشناس مسئول  سایت گروه  قدردانی گردید