کسب عنوان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کميته تخصصي علوم بهداشتي

 

 

باکمال مسرت، از جناب آقای دکتر محمد جواد نجف زاده استادیار محترم گروه انگل شناسی و قارچ شناسی به دليل کسب عنوان برگزیده رتبه سوم گروه محققان در کميته تخصصي علوم بهداشتي ،‌مديريت تغذيه در نوزدهمين جشنواره رازي تجليل شد و همچنین به این علت در هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی مشهد نیز از ایشان تقدیر به عمل آمد و لوح یادبود جشنواره پژوهشی اهدا گردید.