اعضای هیئت علمی پیشکسوت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

 

اعضاي هيئت علمي پيشکسوت گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

 

 

1-    دكتر مسعود مهاجري:

دانشیار و اولین مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی(از سال 1382 الی 1389)

  زمینه تحقیقاتی:

  بيماريهاي تك ياخته روده اي، خون و نسج(كريپتوسپوريديوزيس، ليشمانيوزيس)

 

- بعد از ایشان تا به اکنون (سال 1396) آقای دکتر عبدالمجید فتی مدیر گروه هستند

 


 

2-   آقاي دکتر رضا الهي:

   استاد بازنشسته گروه انگل شناسي  و قارچ شناسي

  زمینه تحقیقاتی:

  بيماريهاي كرمي(هيداتيدوز)

 


 

3-  دكتر منيره مختاري امير مجدي :

دانشیار بازنشسته گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

زمینه تحقیقاتی:

بيماريهاي كرمي(هيداتيدوز) و قارچي

  فایل رزومه