اعضای هیئت علمی پیشکسوت گروه انگل شناسی و قارچ شناسی

اعضاي هيئت علمي پيشکسوت و بازنشسته گروه


 

 

1- دکتر رضا الهي:

  •     مرتبه علمی: استاد
  •     زمینه تحقیقاتی: بيماريهاي كرمي (هيداتيدوز)

2- دكتر مسعود مهاجري:  

  •     اولین مدیر گروه انگل شناسی و قارچ شناسی(از سال 1382 الی 1389)
  •     مرتبه علمی: دانشیار
  •     زمینه تحقیقاتی: بيماريهاي تك ياخته روده اي، خون و نسج(كريپتوسپوريديوزيس، ليشمانيوزيس)

 

3-  دكتر منيره مختاري امير مجدي :

  •    دانشیار بازنشسته گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
  •    زمینه تحقیقاتی: بيماريهاي كرمي(هيداتيدوز) و قارچي
             فایل رزومه