معاونت گروه

معاون آموزشی پزشکی عمومی

  • دکتر فریبا برنجی
  • مرتبه علمی: استاد          
  • ایمیل : BerenjiF[at]mums.ac.ir
  • شماره تماس : 38022235

***************************

معاون آموزشی تحصیلات تکمیلی

  • دکتر علی ناصری
  • مرتبه علمی: دانشیار            
  • ایمیل : NaseriA[at]mums.ac.ir
  • شماره تماس : 38022244