هيات علمي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي

اعضاء هيات علمي شاغل:
 
 8- دکتر مهدی زارعان
 
 
 

دکتر عبدالمجيد فتي
 
دکتر عبدالمجيد فتي
 
استاد انگل شناسي و قارچ شناسي
مدير گروه و سرپرست بخش انگل شناسي و قارچ شناسي
آدرس : مشهد - بيمارستان امام رضا(ع) - آزمايشگاه مرکزي
ايميل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: 38022215
 

دکتر فريبا برنجي
 

دکتر فريبا برنجي

استاد گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
معاون آموزشي گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
آدرس : مشهد - بيمارستان امام رضا(ع) - آزمايشگاه مرکزي
ايميل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: 38022235
 

دکتر علی اکبر شمسیان
 
دکتر علی اکبر شمسیان
دانشیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
آدرس:مشهد - بیمارستان قائم (عج)
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن: 38403141
 

دکتر علي ناصري
 
دکتر علي ناصري
 
استاديار گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
سرپرست بخش انگل شناسي و قارچ شناسي بيمارستان قائم(عج)
آدرس : مشهد - بيمارستان قائم (عج)
ايميل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن : 38403141
 

دکتر محمد جواد نجف زاده
 
دکتر محمدجواد نجف زاده
 
استاديار گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
رزومه (CV)
آدرس : مشهد - بيمارستان قائم (عج)

ايميل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن : 38403141

دکتر حسين زرين فر
 
 
آدرس : مشهد - بيمارستان قائم (عج)
ايميل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن : 38403141

دکتر الهام مقدس
 
دکتر الهام مقدس
 
استاديار گروه انگل شناسي و قارچ شناسي
رزومه (CV)
آدرس : مشهد - دانشکده پزشکی
ايميل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن :38002401


دکتر مهدی زارعان
 
 
 
استادیار گروه انگل شناسی و قارچ شناسی
آدرس : مشهد - دانشکده پزشکی
ایمیل: این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
تلفن : 38002401