تاریخچه گروه:
اعضاي هيئت علمي رشته انگل شناسي و قارچ شناسي تا قبل از سال 1371 در مجموعه گروه آسيب شناسي و علوم آزمايشگاهي قرارداشتند. از آن سال به بعد گروه آسيب شناسي و علوم آزمايشگاهي به دو گروه مستقل علوم آزمايشگاهي و آسيب شناسي تفكيك گرديد.
از مهر ماه سال 1382 گروه علوم آزمايشگاهي به سه گروه ميكروب شناسي و ويروس شناسي، هماتولوژي و بانك خون و انگل شناسي و قارچ شناسي تفكيك گرديد و از آن تاريخ تا كنون هر كدام از گروهها كار خود را مستقلا انجام مي دهند و از آن زمان گروه انگل شناسي و قارچ شناسي با پنج عضو هيئت علمي فعاليت خود را به طور مستقل انجام مي دهند.
 

 

   تبریک مدیر گروه به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید
   

بدینوسیله آغاز ماه مهر، بهار علم و دانش را حضور اساتید گرانقدر و دانشجویان گرامی بویژه  دانشجویانی که به تازگی در جمع خانواده دانشگاهی پذیرفته شده اند تبریک عرض می نمایم و برای همه عزیزان دستیابی به مدارج عالی علمی، اخلاقی، تواًم با موفقیت، بهروزی و سعادت را از درگاه خداوند متعال مسئلت می نمایم.